KODI Stream Cinema play
Pokud při přehrávání stisknete tlačítko OK, zobrazí se pruh přehrávače KODI, kde jsou klasické symboly PLAY/PAUSE, STOP, ZRYCHLENÉ PROHLÍŽENÍ, PŘESKOČENÍ a časové informace.
Zmáčknutím symbolu zcela vpravo zobrazíte další možnosti nastavení pro přehrávané video.

V nastavení zvuku můžete upravit hlasitost, pokud je výrazný rozdíl v hlasitosti KODI oproti TV vysílání, posunout zvuk při špatné synchronizaci nebo vybrat jinou zvukovou stopu.
_Sloučení: Úroveň středového kanálu_ je vhodné posílit, když jsou špatně slyšitelné dialogy a ostatní zvuky jsou naopak příliš hlasité.
 
Zapínání a vypínání titulků je pohodlnější pomocí tlačítka na dálkovém ovladači, které můžete nastavit pomocí Keymap Editoru. V nastavení lze titulky posunout při špatné synchronizaci, případně vybrat jiné.
     
  V nastavení videa je nejzajímavější položka _Režim zobrazení_
Protože je mnoho filmů v širokoúhlém kinoformátu 2,35:1, na TV obrazovce s poměrem stran 16:9 je obraz zbytečně malý a černé pruhy nahoře a dole zabírají příliš velkou plochu.
Při nastavení _Přiblížení - 120 % šířky_ je film po stranách jen mírně oříznut ale pruhy jsou výrazně užší.
Jiné procento zvětšení můžete plynule nastavit pod následující položkou _Míra přiblížení_

Pokud chcete nastavení hlasitosti nebo zobrazení používat pro všechna přehrávaná videa, zvolte spodní položku _Nastavit jako výchozí pro všechna média_


Často používaným tlačítkem při přehrávání je PLAY/PAUSE. K pozastavení videa přes tlačítko OK a ikonu PAUSE jsou potřeba 2 kliknutí, pro opětovné spuštění a skrytí menu další 2 kliknutí. Ovládání přehrávače tlačítkem PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači je mnohem jednodušší.

Porovnání pozastavení videa (platí pro KODI 19)

  • přes tlačítko OK, kdy se zobrazí menu přehrávače, pro jehož skrytí je potřeba zmáčknout tlačítko Return/Exit 
  • pomocí tlačítka Play/Pause, kdy se pruh zobrazuje nahoře a po spuštění videa se automaticky skryje
 
 

Proto je vhodnější používat tlačítko PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači. Většina ovladačů ovšem takové tlačítko nemá nebo nefunguje přes HDMI-CEC. Tlačítko tedy nastavte pomocí doplňku Keymap Editor.

Nastavení proveďte v sekci Fullscreen Video, kde můžete zvolit i tlačítko, které má mimo přehrávání zcela jinou funkci - například tlačítko Return/Exit. Používání jednoho tlačítka pro více funkcí je nutné zejména u moderních ovladačů bez číselných a barevných tlačítek, kdy je počet použitelných tlačítek velmi malý.

Keymap Editor > Edit > Fullscreen Video > Playback > Play, Pause - pro obě funkce zvolte stejné tlačítko (např. tlačítko Return/Exit). Nevybírejte středové tlačítko OK, to zůstává pro zobrazení menu přehrávače!