Instalace KODI a Stream Cinema

Instalace KODI na Android TV box je jednoduchá, KODI je v nabídce GooglePlay. Připojte tedy box k internetu, nejlépe kabelem LAN. Pokud je v boxu KODI předinstalované od výrobce (někdy pod názvem KD Player, KDMC nebo RKMC), je lepší ho kompletně odinstalovat a po restartu znovu nainstalovat z GooglePlay. Pro instalaci na PC navštivte stránky KODI, zde stáhněte instalační soubor dle systému PC (Windows, MacOS, Linux) a nainstalujte.

Spusťte KODI a proveďte tato nastavení:

Nastavení Češtiny: > Interface > Regional > Language > Czech


Povolte instalaci doplňků:
> Systém > Doplňky > Neznámé zdroje (zapnout a potvrdit)


Instalace Stream Cinema
se provádí online, je tedy nutné zadat adresu, odkud budete instalovat. To se v KODI zadává trochu neobvyklým způsobem - přidáním zdroje:

> Správce souborů > Přidat zdroj

Zde klikněte na _<Žádné>_ - zobrazí se klávesnice (psaní dálkovým ovladačem je zdlouhavé, zapojte do boxu USB klávesnici nebo myš), postupně zadejte tyto adresy (nebo jenom jednu, pokud nechcete instalovat oba doplňky):

 

https://repo.sc2.zone/ (pro Stream Cinema Community - Webshare)
https://cder.sk/ (pro Stream Cinema CZaSK - Kra)

Zadejte vhodný název pro každý zdroj, stačí zkratka - např. SCC pro Stream Cinema Community

Nyní nainstalujte repozitář (repository) - zip balík doplňků, který se nachází na výše zmíněných adresách.

> Doplňky > Instalovat ze souboru zip (vyberte přidaný zdroj - např. SCC, zvolením nabízeného souboru se repozitář nainstaluje, zopakujte pro případný další zdroj)


A nyní konečně můžete nainstalovat doplněk Stream Cinema:

> Doplňky > Instalovat z repozitáře > zde vyberte repozitář -
cder pro SC CZaSK nebo Hacky's pro SCC > Doplňky videí > zde vyberte Stream Cinema

Po zobrazení informačního panelu doplňku klikněte na _Instalovat_

Stream Cinema CZaSK infoStream Cinema community  info

Instalaci případných závislostí doplňku potvrďte _OK_

Po instalaci se SC zobrazí na hlavní obrazovce mezi doplňky - odtud se
Stream Cinema spouští.